12.EĞİTİM SEMPOZYUMUNDAYDIK

18/02/2013

Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği’nin 12. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Sempozyumun bu yıl ki teması \"Yeni Eğitim Sistemi ve Dijital Eğitimde Öğretmenin Yeri ve Önemi\" oldu.

            Okulumuz yönetici ve öğretmenleriyle birlikte Antalya 12. Eğitim Sempozyumundaydı.

Üç gün süren sempozyuma Özel Öğretim Kurumlarını temsil eden 1 konfederasyon, 1 federasyon ve 9 Dernek Başkanı, yurtdışından 2 yabancı akademisyen, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden 24 bilim insanı ve eğitim uzmanı, yazılı ve görsel basın mensupları ile 750 civarında özel okul kurucusu, yöneticisi ve öğretmen katıldı. Okulumuzu temsilen de Yönetim Kurulu Başkanımız Engin DİRİKAL, Genel Müdürümüz Gülçağ GENÇER, İngilizce öğretmenlerimiz Susan PRİCE ve Seçil ABAY katıldı.

Sempozyumda dijital eğitimde en iyi teknolojik alt yapıya sahip olunsa da, en iyi içerikler satın alınsa da öğretmenin bunları kullanamaması durumunda amaca ulaşılamayacağı ve milli kaynaklarımızın boşa harcanmış olacağı görüşünde hem fikir olundu.

Bilgi çağının insanı kendi hedefini koyabilmesi, izleyebilmesi ve bunu gerçekleştirmek için teknolojiden de yararlanarak başkalarıyla takım halinde çalışabilmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim programlarımız ve eğitimci eğitimlerimiz bu tür insanı yetiştirmek üzere yeniden düzenlenmelidir kararına varıldı.

\"\"

\"\"

\"\"

ÇAMPORTAL