Ana Sınıfları

ANA SINIFI

İzmir Özel Çamlaraltı Anaokulu'nda eğitim öğretim merdiveninin ilk basamağı olan anasınıfında 4-5 yaşındaki çocuklarımız sevgi ve ilgi dolu bir ortamda, çok özel ve değerli olduğu hissettirilerek, psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimi alanlarında desteklenerek, Atatürkçü ,çağdaş eğitim ilkesiyle ilköğretimin 1. sınıfına hazırlanmaktadır.

Ana sınıfımızda öğrencilerimiz; sevgi, anlayış, dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ruhu içinde yetiştirilmektedir.
High Scope ve çoklu zeka uygulamaları kullanılarak hazırlanmış eğitim programımızla, çocukların aktif olarak katıldıkları etkinliklerle yaparak, yaşayarak, planlayarak, değerlendirerek öğrenmeleri sağlanır. Çok dilli ve çok kültürlü dünya insanı yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu program doğrultusunda yabancı dil eğitimi konusunda uzman branş öğretmenlerinin yanı sıra AIESEC ile yapılan staj değişim programı ile okulumuza gelen yabancı stajerler, İngilizce öğretmenlerimizle beraber anasınıfımızda yabancı dil eğitiminde yer almaktadır.
10-12 kişilik sınıflarımızda İngilizce ve Almanca'nın yanısıra bilgisayar, görsel sanatlar, müzik, satranç, ritim eğitimi ve dans, yaratıcı drama, beden eğitimi dersleri ve oyun oynayarak öğretmeyi amaçlayan Mind Lab dersleri, konusunda uzman branş öğretmenleri tarafından temel eğitime alt yapı oluşturacak şekilde verilmektedir.
Öğrencilerimiz haftada;
*Bilgisayar 1 saat
*Görsel Sanatlar 2 saat
*Müzik 2 saat
*Ritim Eğitimi ve Dans1 saat
*Beden eğitimi 1 saat 
*Sağlıklı Beslenme 1 saat 
*Yaratıcı Drama 1 saat
*Satranç 1 saat eğitim almaktadırlar.
Okulumuzda PDRS ve alanında uzman kişiler tarafından anne-baba eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Aileler okulda yapılan uygulamalar ve çocuklarının gelişimi hakkında her ay düzenli olarak "Eğitim Bültenleri" ile bilgilendirilir.
Ana sınıfımızda, 08.50-16.35 saatleri arasında tamgün eğitim verilmektedir. Arzu eden velilerimiz, etüt öğretmeni denetiminde 18.30'a kadar devam eden etüt programından ücretsiz olarak yararlanabilirler. Yaz aylarında velilerimizden gelen istek üzerine eğitime devam edilebilmektedir.

BESLENME
Öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı menüleri ,uzman diyetisyenler ve okul doktorlarımız tarafından, çocuklarımızın gelişimleri göz önünde tutularak, günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmakta ve denetlenmektedir.
Çocuklarımıza sağlıklı ve lezzetli yemekler sunmanın yanı sıra doğru ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak da bizim için çok önemlidir.

SAĞLIK
Okul doktorlarımız, hemşire ve psikolojik danışmanlarımız öğrencilerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gün boyunca onların yanında olur. Öğrenci sağlık bilgi formu ve öğrenci sağlık izleme formudüzenlemeleriyle çocuklarımızın ruhsal, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişim süreçleri izlenir. Sağlık Birimi, acil durumlar dışında da öğrencilerimizin genel sağlık durumları ile ilgili çalışmaları özenle yürütmektedirler. Okul içi kazalarda ve acil durumlarda gerekli ilkyardım müdahalesinin anında yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları ve planlamalar yapılmıştır.
Düzenli ilaç alması gereken öğrencilerin takipleri sağlık birimince yapılır. Ciddi sağlık sorunlarında aile ile iletişim kurularak hastaneye sevk edilir.

GÜVENLİK
Öğrencilerimizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu yüzden anasınıfımızda kullanılan tüm mobilya ve araçlar ergonomik, rahat, çocuklarımızın güvenliği düşünülerek seçilmiş veya özel olarak imal edilmiştir. Ana sınıfımızda her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır.

SOSYAL ETKİNLİK
Düzenlenen etkinlikler ve özel günlerde yapılan tören ve kutlamalar okulumuzda eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Bu etkinliklerle çocuklarımızın bireysel yeteneklerinin geliştirilmesi ve özgüvenlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin yıl boyunca yaptığı çalışmalar sergi, gösteri ve törenlerle velilerimize sunulmaktadır.
Araştırma ve inceleme gezileri anasınıfımızda eğitim ve öğretimin önemli bir bölümünü oluşturur. Gezilerle öğrencilerimize doğrudan ve somut olarak yaşayarak öğrenme olanağı sağlanmaktadır. Geziler sayesinde çocuklar sınıf dışındaki dünyayı keşfetme firsatı bulurlar. Gezi tamamlandığında yaşadıklarıyla ilgili pekiştirici ve tamamlayıcı aktiviteler yapılır.

İLETİŞİM
Eğitimin altın üçgeni aile-çocuk-okuldan oluşmaktadır. Bu üçlü arasındaki etkileşim ancak iletişim yoluyla olur. Bu yüzden sağlıklı ve etkin iletişim kurmayı başaran kurumlar , yaşamlarında iletişimi güçlü bireyler yetişmesine hizmet ederler. Velilerimiz, öğretmenlerimizle her fırsatta görüşme yaparakçocuklarının gelişimi hakkındaki tüm ayrıntılı bilgiyi paylaşabilirler.

ÇAMPORTAL