EÇEV'DEYDİK

06/04/2013

                 Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Teması “Düşünsel Yolculukta Yaratıcı Yaklaşımlar” olan O’ nun İzinde 10. Yaratıcı – Yenilikçi Öğretmen Semineri 6 Nisan 2013 Cumartesi günü Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleşti. 

            Okulumuz 1.sınıf öğretmenleri Sibel KARAKUNDAK ve Burcu ŞENER Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın düzenlediği “Düşünsel Yolculukta Yaratıcı Yaklaşımlar” temalı 10. Yaratıcı-Yenilikçi Öğretmen Semineri’nde “Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Engelleyen Öğretmen Davranışları” konulu sunumları ile yer alırken okulumuz Anasınıfı ve Yaratıcı Drama öğretmenimiz Ebru AŞKAR ise Okulöncesi öğretmenlerine Yaratıcı Drama Yöntemiyle oyunlar oynatıp, canlandırmalar yaptırarak bir atölye çalışması gerçekleştirdi. 

 

        İlkokul öğretmenlerimiz tarafından, tespit edilmiş olan yaratıcılığı engelleyen öğretmen davranışlarının neler olduğu açıklandı ve bu davranışlara nasıl çözümler bulunabileceği konusunda aktarımlar yapıldı. Sunum süresince; öğrencilerin yakınsak düşünce kalıplarına yönlendirilmesi, sınıflarda demokratik bir ortam oluşturulmaması, öğrenciler üzerinde zaman baskısı oluşturulması, öğrencilerin sürekli gözetim altında bulundurulması, öğrencilerin cesaretinin kırılması, sık sık eleştirilerde bulunulması, öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan etkinliklere sokulması, öğrencilerin yapması gerekenlerin öğretmen tarafından yapılması, öğrencilerin birbirleriyle kıyaslanması, öğretmenlerin öğrencilere sınıf içinde ve sınıf dışında örnek olmaması gibi yaratıcılığı engelleyen öğretmen davranışlarına uygun çözüm yolları üzerinde duruldu. İzleyicilerin de sık sık dahil edildiği sunum, keyifli bir şekildi sona erdi. Sunuma izleyici olarak katılan öğretmenler sunumun çok faydalı olduğunu ve yaratıcılığı bu denli önemseyen öğretmenlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak sunumdan ayrıldılar.

         Öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.\"\"

\"\"


\"\"

\"\"

\"\"

\"\"

\"\"


ÇAMPORTAL