EĞİTİMDE YARATICI DRAMA'NIN ÖNEMİ

03/11/2011

 Anasınıfı, İlköğretim Okulu öğrencilerimiz Yaratıcı Drama öğretmenimiz Ebru AŞKAR’ dan haftada bir ders saati Yaratıcı Drama eğitimi almaktadır. Çocuklar için vazgeçilmez bir unsur olan yaratıcı dramanın çıkış noktası “oyunlardan”  yararlanarak yapılan derslerde eğlenceli vakit geçirirken öğrencilerin, kendilerini birçok yönden geliştirme fırsatını yakalamasıdır. “Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama,  tiyatro ya da drama gibi tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde; bireylerin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı veya bir davranışı, eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla gözlem, deneyim, duygu ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırması, canlandırmasıdır.

Egitimde Yaratıcı Dramanın Önemi

• Farkındalık kazandırır,

• Bağımsız düşünmeyi sağlar,

• İşbirliği yapabilme özelliğini geliştirir,

• Sosyal ve psikolojik duyarlılık yaratır,

• Dört temel dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) geliştirir,

• Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar,

• Yaratıcılığı ve estetik gelişimi sağlar,

• Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlar,

• Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar,

• Kaslarını hareket ettiren yeni yöntemleri bulmayı, denemeyi ve bedenini çok yönlü geliştirmeyi sağlar,

• Hata yapma korkusu olmaksızın yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar,

• Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlar,

• Kendini tanımayı sağlar.

• Kendini ifade etmede güven kazandırır,

• Bireyi bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma getirir.


\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"

 

ÇAMPORTAL