''HERŞEYE RAĞMEN ETİK'' ÇAMLARALTI' NDA

24/06/2011

Geçtiğimiz günlerde okulumuzun öğretmenleri ve yöneticileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağatay ÜSTÜN’ ü ağırladı. “Her Şeye Rağmen Etik” projesinin 26. Konferansını okulumuzun konferans salonunda gerçekleştiren ÜSTÜN’ e ve paylaştığı önemli bilgilere ilgi yoğundu. Konferansa okulumuzun Yönetim Kurulu Başkanı Engin DİRİKAL, Genel Müdürümüz Gülçağ GENÇER, idari yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı. Konferansta etiğin ve ahlakın temel yapısı, anlamı, bir bilimsel çalışma alanı olarak etik ve onun sosyal ve mesleki yaşam içindeki yeri, etik ikilem, çıkar çatışması, buzda kaymak gibi kavramları ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Etik sorun analiz etme ve problem çözme artık normal bir beceri gibi algılanması, bireylerin etik ve ahlak dışılıklar karşısında ne yapması ve bu duruma nasıl yaklaşım göstermesi gerektiği üzerinde duruldu. Doç .Dr. Çağatay ÜSTÜN, haberhurriyeti.com haber sitesinde okulumuzda gerçekleştirdiği konferansla ilgili şunları paylaştı:
“Her Şeye Rağmen Etik projesinin 26. konferansı İzmir’in köklü eğitim kurumlarından İzmir Çamlaraltı Kolejinde verildi. Öğretmenlerimizin konuya olan dikkatine ve ilgisine hayran kaldım. Eğitim kurumlarına kadar ulaşma fikri zaten başından beri savunduğum bir şeydi. Bu konuda öncülüğü İzmir Çamlaraltı Kolejinin üstlenmesi önemlidir. Dilerim ki bunun arkası gelir ve diğer kurumlara da erişmek mümkün hale gelir. Eğer inanmaya başlarsak etiğin üst bir değer olarak kabul görmesini sağlamamız daha da kolaylaşır. Özellikle çocukların ve gençlerin eğitim süreçlerinde etik, ahlak ve değerler sistemi ile tanıştırılması çok önemli. Bu konuda sadece öğretmenlere ve öğrencilere değil, aynı zamanda ailelere de görev ve sorumluluk düşüyor. Aile, çocuğunu eğitim süreci esnasında sahiplenirken, öğretmenler ve okul ile olan bağlantısını kesmemelidir. Etiğin ve ahlakın hedef kitlesi tektir diye bir şey yoktur. Bu konu herkesi kapsayan bir alandır. Kendi akademik bilgi birikimimle ne kadar yararlı olabilirsem onu yapmaya devam edeceğim. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan Her Şeye Rağmen Etik artık kendisini ispatlamış bir durumdadır. Yaz ve tatil aylarına giriliyor diye endişelenirken bu toplantının aniden düzenlenmesi, yaza ve sıcağa rağmen etiğe olan duyarlılığın varlığını bana bir kez daha hissettirdi.”

Konferans sonunda katkı ve katılımlarından dolayı kendisine teşekkür eden okulumuzun Genel Müdürü Gülçağ GENÇER, “Etik konusunda yapmış olduğunuz araştırmalarla bizlere çok önemli bilgiler verdiniz. Bu konuda biz eğitimcilerinde neler yapmamız ve yapmamamız konusunda rehber oldunuz.” dedi.

\"\"
 

ÇAMPORTAL