İlkokul

İLKOKUL

Özel Çamlaraltı İlkokulu yapılandırıcı ve yaratıcı eğitim programını İngilizce ve Almanca ile zenginleştirir.

•    1.,2.,3.,4. sınıflara ön görüşme ve PDRS değerlendirmeleriyle öğrenci alır.
•    Mind Lab öğrencinin düşünme becerisini geliştirme metoduyla 25’ten fazla ülkede uygulanan, A.B.D’de Yale Üniversitesinin eğitim araştırmaları ile desteklenen ,oyun oynayarak öğrenme ve bunu yaşama transfer etme becerisini geliştiren bir yöntemdir.
•    4. sınıflarda seçmeli olarak uygulanan kulüp çalışmaları yapılır. Almanca, Dans, Kukla, Matematik, Doğa, İngilizce, Mind Lab, Müzik, Satranç, Speed Stacks, Gezi Tanıtım ve Turizm, Bilim Avcıları isimli kulüp çalışmaları gösteri, deney, yarışma ve projeleri ile desteklenir.
•    Yabancı dil eğitimi İngilizce ve Almanca ile ana sınıfında başlar.

•    Demokratik yollarla oluşturulan öğrenci meclisi, seçimle belirlenen meclis başkanı ve yardımcısı komisyonlarda ve OGYE içinde etkin olarak yerini alır.

•    Çok dillilik ve farklı kültürlere saygı bilinci ulusal ve uluslararsı proje ve etkinliklerle geliştirilir.

•    Proje tabanlı eğitimi Tübitak, ENO, E-Twining projeleri ile destekler. Nitelikli yarışmalara katılır.Pek çok ülkeyle “Kardeş Okul” projeleri kapsamında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirir.

•    PDRS tarafından yapılandırılan “Öğrenci Koçluk Sistemi” ile öğrenci-veli-öğretmen arasındaki bireysel iletişim daha etkin hale getirilir.

•    Annesi çalışan öğrencilerimize 18.30’a kadar etüd hizmeti sunar.

•    Sürece dayalı kazanımları bireysel destek ve geri besleme çalışmalarıyla tamamlar.

•    Öğrenci farkındalık düzeyini arttırarak kalıcı ve tam öğranmeyi gerçekleştirmek temel hedeftir.

•    Güçlü akademik kadrosuyla Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yol almak,hızla değişen yaşama ayak uydurma becerisini kazanmış bireyler yetiştirmek öncelikli amacımızdır.

ÇAMPORTAL