Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumundaydık

11/02/2014

Türkiye Özel Okullar Birliği Sempozyumundaydık

Türkiye Özel Okullar Birliği tarafından 30-31 Ocak ve 1 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen “Teori, Uygulama ve Değerlendirmeleriyle Farklı Eğitim ve Öğretim  Model / Yöntem / Yaklaşımları” başlıklı sempozyum çoğunluğu özel okul yönetici ve öğretmenlerinden oluşan yaklaşık 973 kişilik eğitimci grubu ile Antalya Mardan Palace Otel’de  gerçekleştirildi.

Okulumuzu temsilen Kurucu Temsilcimiz Melekşen DİRİKAL, Yönetim Kurulu Başkanımız Engin DİRİKAL, Genel Müdürümüz ve Ortaöğretim Kurumları Müdürümüz Gülçağ GENÇER, Genel Koordinatörümüz İfral TURGUT ve OGYE Başkanımız Özlem ATAOĞUZ katıldı.  

Siyaset, bilim, sanat, edebiyat, ekonomi v.b. birçok alanda yaşanan hızlı tarihsel ve güncel dönüşümler eğitim sistemlerini doğrudan etkilediğinden, dünya ülkeleri eğitimde sürekli bir arayış içindedir. Hızla değişen, bilgiye boğulmuş yenidünya düzeninde bilgi erişimini bilen ve yeteneklerini tutkuyla kullanan insanlar değerli olacağından günümüzde eğitimde kullandığımız yöntem ve yaklaşımları güncellemek durumundayız. Bunun için 21.yüzyılın tüm gelişme alanlarında olduğu gibi, öğrenme ortamında da karşılaşılan yaygın problemlerin çözümü için disiplinler arası çalışma ile eğitim bilimleri, öğretim teknolojileri ve sinirbilim alanında çalışanların işbirliği ile üç gün boyunca 7 konferans, 16 çalıştay ve 4 panel yapılmış ve eğitim ve öğretim model/yöntem ve yaklaşımları, uzman pek çok eğitimci ile paylaşılmıştır.

Sempozyumda sunulan pek çok eğitim ve öğretim modelinin okulumuzda uygulandığı sonucu ile sempozyum başarı ile tamamlanmıştır.

\"\"

\"\"

\"\"         \"\"

ÇAMPORTAL