YARATICI DRAMA İLE YENİ UFUKLAR

19/12/2013

YARATICI DRAMA İLE YENİ UFUKLAR

 

Yaratıcı Drama öğretmenimiz Ebru AŞKAR, Anasınıfı 5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimiz ve 1.,2.,3.,4. sınıf öğrencilerimizle haftada bir gün bir ders saati Yaratıcı Drama çalışmaları yapmaktadır.

Yaratıcı Drama ile hayal gücünü ve dinleme becerilerini geliştirmenin yanı sıra olayları değerlendirme yeteneği, empati becerisi, iletişim becerileri, kendini tanıma, dil becerilerini geliştirme, sosyal gelişim, birlikte çalışma, grupla işbirliği yapabilme becerileri kazandırma temel hedefler arasındadır.

Kazanımlar doğrultusunda öğrenciler çeşitli oyunlar oynarlar, doğaçlama yaparlar. Böylece hem oyun oynayarak hem de eğlenerek kazanımlara ulaşırlar.

Bu bağlamda düşünüldüğünde Yaratıcı Drama’nın diğer derslere büyük katkısı olmakta, öğrenmeyi hızlandırırken öğrencilerin kişisel gelişimlerine de olumlu yönde etki etmektedir.


\"\"

Fotoğraflar için tıklayınız...

ÇAMPORTAL