Fen-Bilim ve Bilişim Laboratuvarları

  


FEN VE BİLİM LABORATUVARLARI

Modern araç gereçlerle donatılmış olan Fen ve Bilim Laboratuarlarımızda deneysel çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz derlerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulama ve deneylerini laboratuarlarımızda gerçekleştirmektedir. Fen Bilimleri alanında proje çalışmaları yapan öğrencilerimiz laboratuarlarımızdan düzenli olarak yararlanmaktadır.

BİLİŞİM LABORATUVARI

Aktif internet bağlantılı bilgisayarlarımızın bulunduğu bilişim laboratuarımızdan ana sınıfından liseye kadar öğrencilerimiz bilgisayar derslerinde ve kulüp saatlerinde yararlanmaktadır.

İÇK STORE