Fen ve Anadolu Lisesi

FEN VE ANADOLU LİSESİ

İzmir Özel Çamlaraltı Fen ve Anadolu Lisesi, uygulanan öğretim programını İngilizce, Almanca ve İspanyolca ile harmanlamaktadır.

9. sınıfa LGS puanı ile öğrenci alınır.

Güçlü bir akademik programın uygulanması için modül çalışmaları yürütülür.

Seçmeli derslerle öğretim programı zenginleştirir.

Güzel Sanatlar dallarındaki ek seçmeli dersler de bu program içerisinde verilir.

Okul yaşantısının demokratik bir atmosfer içinde gerçekleşmesine özen gösterilir.

Demokratik seçim yoluyla Öğrenci Birliği kurulur.

Öğrencilerimiz Tübitak Proje Yarışmaları ile üniversite ve kolejlerin nitelikli yarışmalarına katılır.

YFU, ROTARY ve AFS gibi kuruluşlarla işbirliği halinde Öğrenci Değişim Programları düzenlenir. Bu programlar pek çok Avrupa ülkesiyle Kardeş Okul birlikteliği ve mektup arkadaşlıkları oluşmasının temelini atar.

E-Twinning, ENO, CAMUN, DI, Lego Robotik ve Urfodu organizasyonlarıyla projeler yürütülür, yarışmalara katılım sağlanır.

Öğrencilerimizi lise eğitimleri sonrası yaşama hazırlamak amacıyla "Kariyer Günleri", üniversite tanıtım ve kültür gezileri düzenlenir.

Çok kültürlülük ve çok dillilik konusunda bir bilinç oluşturmak üzere etkinlikler düzenlenir, dil kampları, dil okulları ile yabancı dil programı zenginleştirilir.

Okul bilgi iletişim sistemimiz ÇAMPORTAL ile Kazanım ve Deneme Sınavı sonuçları, bireysel ve grup besleme çalışmaları, ödev ve proje çalışmalarımız veliyle paylaşılır.

Ders dışı etüt programlarıyla üniversite giriş sınavlarına (TYT-AYT) hazırlıklarını destekleyen çalışmalar gerçekleştirilir.

Rehberlik birimi ve uzman psikolojik danışmanlık desteği ile zaman yönetimi, takım ruhu, mesleki rehberlik ve sınav kaygısı çalışmaları yürütülür.

Özel Çamlaraltı Fen ve Anadolu Lisesi'nde, İngilizce'nin yanında ikinci yabancı dil ise Almanca'dır.

Öğrencilerimizin farkındalıklarını artırmak ve özsaygılarını geliştirmek en başta gelen amaçlarımızdandır.

Atatürk İlke ve Devrimleri ile bilimsel yaklaşımlar tek rehberimizdir.

İÇK STORE