İlkokulda Rehberlik

İLKOKULDA YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

A-ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

1.ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Okula yeni başlayan sınıflarımız, aramıza yeni katılan öğrencilerimiz için okula uyum çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar ile öğrenciler, okulu, birimlerini, sunulan olanakları, yöneticilerini ve öğretmenlerini tanır. Okulda uyulması gereken kuralları öğrenirler. Her yıl 1.sınıfa başlayan öğrenci ve velilere seminer ve etkinlik çalışmaları yapılır.

2.ÖĞRENCİYİ TANIMA ÇALIŞMALARI

Öğrenciyi tanımanın öncelikli amacı, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; öğrencinin ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir.

3.BİREYSEL GÖRÜŞMELER

Öğrencilerimizin duygusal, bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerinin takip edilebilmesi ve bu alanlarda karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç doğrultusunda görüşmeler yapılır.canlı bahis siteleri

4.GRUP ÇALIŞMALARI

*Öğrencilere duygu- düşünce-davranış farkındalığı kazandırma
*Öğrencilerin etkin dinleme ve empati kurma becerilerini geliştirme
*Öğrencilerin kaygılarıyla baş etmelerine yardımcı olma
* Öğrencilerin öfkelerini kontrol etmesine yardımcı olma gibi konularda grup çalışmaları yapılır.

5.SINIF REHBERLİK ÇALIŞMALARI

İletişim becerileri, akran ilişkileri, akran zorbalığı, hayır diyebilme, verimli ders çalışma, öğrenme stilleri, problem çözme becerileri, öfke kontrolü, güvenli internet kullanımı, duyguları tanıma ve yönetme becerisi, iyi dokunma-kötü dokunma (özel bölge), meslek tanıtımı gibi konularda rehber öğretmen tarafından sunum ve çalışmalar yapılır.

*Ayrıca öğrencilerimizin bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla okulumuzda değerler eğitimi verilir.(ÖZGÜVEN, SORUMLULUK, SEVGİ-SAYGI, ADALET, PAYLAŞIM, EMPATİ gibi) belirlenen değerlerle ilgili çeşitli etkinlik çalışmaları, öğrencilerin yaş düzeylerine uygun çalışmalar şeklinde hazırlanarak uygulanır.

Kullanılan test ve uygulamalar

 • Öğrenci tanıma formu
 • “Kimdir bu?” tekniği
 • Beier cümle tamamlama
 • Otobiyografi
 • Öğrenme stilleri anketi
 • Problem tarama envanteri
 • Burdon dikkat testi
 • Çalışma davranışı ölçeği
 • Arzu listesi
 • Pier- harris
 • Aile tanıma ölçekleri

B-ÖĞRETMENLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Rehberlik servisi sınıf rehber öğretmenleriyle düzenli olarak sınıf değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürürler.

C-VELİLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.VELİ GÖRÜŞMELERİ

Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin akademik-sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla randevulu veli görüşmeleri yapılır.

2.VELİYE YÖNELİK SEMİNER ÇALIŞMALARI

Alanlarında uzman kişilerce daha önce planlanmış ya da ihtiyaç duyulan konulara yönelik seminerler yapılır. Bu seminerlerden bazıları:

 • Anne-baba tutumları
 • Etkili iletişim
 • Olumlu disiplin yöntemleri
 • Davranış sorunları 
 • Çocuklara sınır koyma
 • Okul başarısındaki ailenin rolü
 • İhmal ve istismar gibi.

İÇK STORE