Kariyer Çalışmaları

Kendini Tanıma Çalışmaları
Eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gelişimine uygun şekilde verilebilmesi için öğrenci tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalarda en temel amaç, öğrencinin kendini tanımasıdır. Bu kapsamda çeşitli test, anket ve envanterlerle öğrencilerimize ulaşmaktayız.

Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Öğrencinin kendi özelliklerini, meslekleri, iş dünyasını tanıması ve kendi özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bağlantı kurması, karar vermesine yönelik bireysel görüşmeler yapılır. Burada amaç; Çamlaraltı Koleji öğrencisinin kendi özelliklerine uygun üst öğretim kurumlarına yönlendirilmesi, geleceğini şekillendirebilmesi ve doğru tercihler yapabilmesidir.

Dünden Bugüne Mesleki Ayna Projesi
Meslek, kişinin yaşam boyu seçimidir. Dolayısıyla kişi mesleğinde mutlu olamazsa, bu durum tüm yaşamına olumsuz etkileri ile yansıyacaktır. Meslek seçimi bireyin ilgi, yetenek ve kişiliği ile doğru orantılı olduğu zaman gerçek ve doğru bir meslek seçimi olacaktır. Bireyin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için “Dünden Bugüne Mesleki Ayna Programını” geliştirdik

Meslek Deneyim Günü
Dünden Bugüne Mesleki Ayna Projesi etkinliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz Meslek Deneyim Günü’nde 11. sınıf öğrencilerimizleyapacağımız çalışmalarla kendi kişiliklerine ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri fark ederek sahip olmak istedikleri meslekte çalışan meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler, çalışma ortamı, koşulları, çalışanda aranan nitelikler, mesleğe hazırlanma, kazanç, iş bulma olanağı ve mesleğin geleceği vb. konularda bilgi sahibi olma şansını yakalayacaklardır. 

Kariyer Günü
İzmir Özel Çamlaraltı Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen “Kariyer Günü”müzde farklı meslek gruplarından konuklar davet ediyoruz.
Bu etkinliğimizde; meslek elemanları, mesleklerini nasıl tercih ettiklerini, bölümlerini, üniversite eğitimini, üniversite eğitiminin iş yaşamına katkılarını, bu alanda Türkiye’deki çalışma koşullarını vb. anlatmaktadırlar. Kariyer Günü’ne 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz katılmaktadır.

ÇAMPORTAL