LGS Çalışmaları

Bilgilendirme Çalışmaları
8. sınıflarda LGS sistemi hakkındaki gelişim ve değişimlerin, doğru ve sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılması, öğrencinin bu süreç ile ilgili bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına önemlidir. LGS sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılıyor ve puanların oluşumu konusunda güncel bilgileri interaktif bir ortam yaratarak sistemle ilgili tüm ayrıntılar öğrencilerle paylaşılır.

8. Sınıflar LGS Denemeleri Değerlendirmeleri
Her öğrenci farklı yöntemlerle öğrenir. Öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejileri de bu yöntemlere göre çeşitlilik gösterir. Öğrencilerin kendilerine özgü, etkili ders çalışma stratejilerinde farkındalık kazanmaları onların akademik başarıları için önemlidir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz 8. sınıf öğrencilerimizle LGS denemeleri değerlendirme amaçlı bireysel görüşmeler yapmaktadır. Yapılan bu görüşmelerde öğrencilerin gelecek ile ilgili planları, hedefledikleri puanlar, deneme sınavlarında yaptıkları yanlışlar ve bunların nedenleri, sınav taktikleri ve ders çalışma stratejileri sorgulanır. Soru haline getirilen kriterlerin bulunduğu formları öğrencilerimiz ile beraber doldurulur. Böylece öğrencilerimizin takibi kolaylaştırılmış olur.

20-30 dakika boyunca devam eden görüşmelerde öğrencilerimizin ders çalışma, soru çözme ve deneme sınavları esnasında yaptıkları yanlışları daha yakından görme fırsatı bulunur. Örneğin günlük, haftalık ve aylık tekrarları yapmadıkları, elverişli olmayan ortamlarda çalıştıkları (salonda, yatakta, koltukta, TV karşısında, müzik dinleyerek vs.), plansız çalıştıkları, erteleme davranışı gösterdikleri, hangi dersi nasıl çalışmaları gerektiğini bilmedikleri ders çalışma esnasında yaptıkları en belirgin yanlışlardır. 

Öğrencilerin soruyu doğru okumadıkları, her gün düzenli sayıda soru çözmedikleri, test çözdükten sonra doğru ve yanlışlarını kontrol etmedikleri zaman zaman gözlemlenir. Deneme sınavları esnasında ise öğrenciler tam olarak güdülenemeyebilirler. Dolayısıyla konsantre olamaz, sınav sürelerini de doğru kullanamazlar. Hangi bölümden başlamaları gerektiğini bilmedikleri gibi yaptıkları her yanlışın doğrularını götürdüğü kuralının önemini de çok fazla kavrayamayabilirler.

Bu görüşmelerde öğrencilerimiz yaptıkları yanlışları sorgularlar, kendi yanlışlarını nasıl düzeltebilecekleri konusunda da bilgilenmiş olurlar. Öğrencilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda bu görüşmeler sene boyunca devam eder.

Seminerler ve Grup Çalışmaları

  • Ergenlik ve Dönem Özellikleri 
  • LGS Nedir? 
  • Sınav Kaygısı
  • Sınava Doğru
  • Verimli Ders Çalışma

İÇK STORE