Ortaokulda Rehberlik

ORTAOKULDA YAPILAN REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Çamlaraltı Ortaokulu olarak ilkelerimiz; büyüklerine karşı saygılı küçüklerini seven, birbirlerine karşı da nazik, oto-kontrollü ve hoş görülü davranan, yaratıcı, gelişime açık, kendine güvenen, çalışma disiplinine sahip, yabancı diller konusunda kendini geliştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda her yaş dönemine farklı bir anlayışla yaklaşır, kendi dönem özelliklerine uygun çalışmalar yaparız. Öncelikli amacımız tüm öğrencilerimizi tüm yönleriyle tanımak ve daha da önemlisi kendilerini tanımalarını keşfetmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla 5.sınıflarımızdan başlayarak veli ile iş birliği içinde doldurulan “Öğrenci Bilgi Formu”, öğretmenlerimizin sene boyunca edindiği izlenimlerden oluşan “Öğrenci Gözlem Formu”, tüm sınıflarımıza problem tarama niteliğinde uygulanan “Yaşam Pencerem” anketi, velilerimize uyguladığımız veli ihtiyaç analizi ile öğrencilerimizi tanımayı hedefleriz. Bu formları her yıl düzenli olarak yenileriz.

5. SINIF

5.sınıflarımızda Çamlaraltı ailesinin ilkelerini anlattığımız ve orta okullu olmanın kurallarını benimsemelerini sağladığımız oryantasyon çalışmaları ile sene başlar.

Ortaokula adapte oldukları bu aylarda akademik olarak sıkıntı yaşamamaları adına düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırılır. Bu amaçla sınıflarda verimli ders çalışma semineri, çalışma davranışı değerlendirme anketi ve bireysel olarak ta ders çalışma programları yapılır.

Akran ilişkilerinin çok önemli olduğu bu dönemde daha huzurlu bir okul ve sınıf ortamı için akran zorbalığı ile baş etme becerisi edindirilir.

İnternetin ve sosyal medyanın hayatın bu kadar odağında olduğu bu dönemde teknoloji bağımlılığı semineri ve broşürleriyle öğrencilerimize teknolojinin doğru kullanımı öğretilmeye çalışılır.

Yeni bir grup olan 5.sınıflarımızda bireysel olarak öğrencileri tanımanın yanında grup dinamiklerini belirlemek için “Kimdir bu?” anket çalışması yapılarak gerekli görülen görüşme ve bilgilendirmeler yapılır.

Dikkat ve sınav kaygısı konusunda gerek bireysel gerek grup çalışmaları ile bu konuda öğrenciler bilinçlendirilir. Öğretmenlerimizin gözlemleri, yapılan envanter sonuçları, öğrenci veya veli talebi doğrultusunda öğrencilerimizle ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Uzman konuklar tarafından ihtiyaçlar tespit edilerek veli seminerleri yapılır.

6. SINIF

6.sınıflarımızda ortaokullu olarak okulumuzda bir seneyi geride bırakan öğrencilerimizin tüm bilgileri güncellenir ve aramıza yeni katılan öğrencilerimize tanıma formlarımız doldurtulur.

Bu dönemde öğrencilerimize hem akademik hem olumlu davranış kazandırma çalışmalarımız eş zamanlı yürütülür. Erinlik dönemi özelliklerini belirgin şekilde görmeye başladığımız ve bireyselleşme çabalarının ilk adımlarını yaşadığımız bu yılda öğrencilerimize daha mutlu daha olumlu okul deneyimleri yaşamaları için duygu-düşünce-davranış farkındalığı çalışmaları yapılır.

Akademik çalışmaların yanı sıra bu senede öğrenciler okulumuzun sosyal kulüplerinde daha aktif roller almaya başlar. Bu sosyal kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz kendi becerilerini keşfeder, özgüvenli bir şekilde kendini çeşitli platformlarda ifade eder. Bu kulüplerde daha ileri düzeyde ilgilenmek isteyen öğrencilerimiz okul dışında da kurslara devam ederek bu ilgilerini beceri haline dönüştürürler.

Yine bu senede de akademik olarak sıkıntı yaşamamaları adına düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırılır. Bu amaçla sınıflarda verimli ders çalışma semineri, çalışma davranışı değerlendirme anketi ve bireysel olarak ta ders çalışma programları yapılır.

Akran ilişkilerinin çok önemli olduğu bu dönemde daha huzurlu bir okul ve sınıf ortamı için akran zorbalığı ile baş etme becerisi edindirilir. Daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri için çatışma çözme becerileri edindirilir.

İnternetin ve sosyal medyanın hayatın bu kadar odağında olduğu bu dönemde teknoloji bağımlılığı semineri ve broşürleriyle öğrencilerimize teknolojinin doğru kullanımı öğretilmeye çalışılır.

Dikkat ve sınav kaygısı konusunda gerek bireysel gerek grup çalışmaları ile bu konuda öğrenciler bilinçlendirilir. Öğretmenlerimizin gözlemleri, yapılan envanter sonuçları, öğrenci veya veli talebi doğrultusunda öğrencilerimizle ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Uzman konuklar tarafından ihtiyaçlar tespit edilerek veli seminerleri yapılır.

7. SINIF

7.sınıflarımızda sene başı çalışmalarımız aynı şekilde devam eder. Okulumuza gelen öğrencilerimizle oryantasyon çalışmaları yapılır devam eden öğrencilerimizin bilgileri güncellenir.

Bu senede öğrencilerimiz artık liseye giriş sınav senesine yaklaştıkları için akademik kurslara başlamaktadır. Bu kurslardaki başarı durumları devam etme durumları takip edilir. Liseye giriş sistemi hakkında bilgilendirme seminerleri bu dönemden başlar.

Test çözme teknikleri, verimli ders çalışma yöntemleri gibi çalışmalar ağırlık kazanır. Bu çalışmalar bireysel ve sınıf seminerleri şeklinde verilir. Çalışma davranışı değerlendirme anketi ile ölçme yapılır ve gereken öğrencilere ders çalışma programları yapılır.

Akademik çalışmaların yanı sıra bu senede öğrenciler okulumuzun sosyal kulüplerinde daha aktif roller almaya başlar. Bu sosyal kulüp çalışmalarımızda öğrencilerimiz kendi becerilerini keşfeder, özgüvenli bir şekilde kendini çeşitli platformlarda ifade eder. Bu kulüplerde daha ileri düzeyde ilgilenmek isteyen öğrencilerimiz okul dışında da kurslara devam ederek bu ilgilerini beceri haline dönüştürürler.

Ergenlik dönemi özelliklerinin yaşanmaya başladığı bu dönemde kızlara ve erkeklere ayrı ayrı bu dönemin bilişsel, psikolojik ve fizyolojik özellikleri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Akran ilişkilerinin çok önemli olduğu bu dönemde daha huzurlu bir okul ve sınıf ortamı için akran zorbalığı ile baş etme becerisi edindirilir.

İnternetin ve sosyal medyanın hayatın bu kadar odağında olduğu bu dönemde teknoloji bağımlılığı semineri ve broşürleriyle öğrencilerimize teknolojinin doğru kullanımı öğretilmeye çalışılır.

Dikkat ve sınav kaygısı konusunda gerek bireysel gerek grup çalışmaları ile bu konuda öğrenciler bilinçlendirilir. Öğretmenlerimizin gözlemleri, yapılan envanter sonuçları, öğrenci veya veli talebi doğrultusunda öğrencilerimizle ve velilerimizle bireysel görüşmeler yapılır. Uzman konuklar tarafından ihtiyaçlar tespit edilerek veli seminerleri yapılır.

8. SINIF

Çamlaraltı Koleji’nde 8.sınıfa gelen bir öğrenci artık büyüklerine karşı saygılı küçüklerini seven, birbirlerine karşı da nazik, oto-kontrollü ve hoş görülü davranan, yaratıcı, gelişime açık, kendine güvenen, çalışma disiplinine sahip, yabancı diller konusunda kendini geliştirmiş bir birey olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu özellikleri edindirmek ve özümsetmek adına bu sene de çalışmalarımız akademik ve sosyal beceri yönlerini geliştirme yolunda devam eder.

Bu senede öğrenciler test çözmede bilgi-yorum-hız üçlü becerisini iyi kullanabilmek adına bol miktarda deneme sınavı olur. Bu deneme sınavları rehberlik servisi tarafından değerlendirilerek analizli sonuçlar branş öğretmenlerine, idarecilerimize ve velilerimize iletilir. Bu veriler doğrultusunda öğrencilerin eksik konuları giderilir.

Öğrencilerimize ve velilerimize sınav sistemi ile ilgili bilgilendirme seminerleri yapılarak tüm gelişmelerden haberdar olmaları sağlanır.

Öğrencilerimizin sınav stresini en yoğun hissettikleri bu senede sınav kaygısı ile baş etme konusunda çeşitli etkinlikler yapılır.

İnternetin ve sosyal medyanın hayatın bu kadar odağında olduğu bu dönemde teknoloji bağımlılığı semineri ve broşürleriyle öğrencilerimize teknolojinin doğru kullanımı öğretilmeye çalışılır.

Öğrencilerimizin mesleklerini seçmelerinde önemli bir etkisi olan, ortaokuldan sonra devam edecekleri lise türleri hakkında bilgilendirme yapılır. Mesleki yönelim envanteri uygulanarak eğilimleri bulunan meslek türleri şimdiden belirlenerek bilgilendirmeler yapılır.

LASSİ envanteri ile öğrencinin on farklı problem alanında akademik yaşantısına yönelik problem taraması yapılarak öğrenciler (tutum, motivasyon, zaman yönetimi, kaygı, dikkat, bilgiyi işleme, ana fikri bulma, çalışma yardımcılarını değerlendirme, kendi kendini test etme) alanlarında sorunu olan öğrencilerle grup çalışmaları yapılır.

İÇK STORE