Sanat ve Spor Alanları

  

SANAT ALANLARI

Öğrencilerimizin sanat tekniği edinmelerini, hayallerini ifade edebilmelerini, enstrümanları tanıyıp çalabilmelerini amaçladığımız sanat alanlarımızda güncel sanatın yanı sıra, geleneksel sanatlar hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz gerek ders içi çalışmalarını gerek ders dışı projelerini gerçekleştirebilmekte; ürettikleri sanat eserlerini sergileyebilmektedir.

SPOR ALANLARI

İzmir Özel Çamlaraltı Koleji öğrencileri, anasınıfından itibaren bedensel ve sosyal yönden gelişimleri için spor imkanlarından tüm gün yararlanabilecekleri spor salonuna sahiptir. Öğrencilerin bedensel açıdan sağlıklı, takım ruhu konusunda bilinçlenmiş, kendine güveni gelişmiş, sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmiş, kaliteli sporcu olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin bedensel gelişimlerine yardımcı bir çok spor dalıyla ilgilenmeleri sağlanmaktadır.

İÇK STORE